Effekter av IT för allmänheten det 21:a århundradet

Som alla säkertgart3 vet finns det många olika effekter som användandet och den lätta åtkomsten av IT för alla har lett till. En del av dessa har varit negativa effekter medan andra har bidragit till positiva effekter och innovativa lösningar i livet. När det gäller företag har det mesta gällande implementering av informationsteknologi varit positiv om det bortses från alla de kostnader som det medfört att vara den som verkligen finns med i frontlinjen av vad som är möjligt att åstadkomma. Här ska det dock ses till den enskilda individen och den stora allmänheten när det ska göras en bedömning av de effekter som uppstått av IT i det moderna samhället.

När det gäller användningen av IT till vardags har den snabba utvecklingen av detta bidragit till att sociala nätverk har skapats och att alla människor genom dessa har mycket god och enkel kommunikation med varandra. Det har också bidragit till att skapa massor av nya arbeten som gjort att mängder av människor idag kan sitta allena i hemmet och tjäna sitt levebröd med hjälp av en Internetuppkoppling. När det gäller nöjen har det även skapats massor av platser på nätet där alla kan få just det de söker för att sätta piff på livet.

Det gör att IT i det stora hela har bidragit med många positiva effekter i samhället och för de flesta människor som lever i detta. Det finns dock några få som har negativa upplevelser av effekterna av IT i samhället. Ett exempel som kan tas är att det för gamla blivit svårare att göra sina bankaffärer, då de inte längre har något intresse av eller kan förstå hur detta fungerar på nätet. En annan negativ aspekt är att risken för isolation från den verkliga världen ökar, och att många istället väljer att leva sig in i sin virtuella värld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *