Som säker alla redan vet går det att använda informationsteknologi för att utföra många olika saker. En del väljer att använda denna teknologi för något brottsligt för att vara den som tjänar pengar genom alla de olika små hål som alltid finns som skickliga hackers kan använda sig av. Andra väljer att göra något bra med denna teknologi, ocCodtoCyXgAAsaX-h i det fallet kommer det att finnas många flera olika alternativ. Ett av dessa alternativ är att använda informationsteknologi som ett verktyg för utveckling. I det fallet kanske du ställer dig frågan hur det ska gå att använda informationsteknologi som är så abstrakt som ett verktyg då utveckling är så fysiskt.

Dessa två olika former har inte längre så stor betydelse i dagens moderna samhälle. När du vill använda IT som ett verktyg för utveckling handlar det alltså inte om samma sak som en tång eller en hammare. Här handlar det om ett verktyg som ger dig de värden och den information du behöver för att ändra på allt det som pekar på en negativ kurva och att tillföra mera kraft till det som pekar på en positiv kurva. Nu är naturligtvis inte mätvärden det enda som kan utföras med IT för att främja utveckling.

Här kan du till exempel ta alla de som väljer att lära sig hur det går till att skapa hemsidor och interaktiva platser på nätet till olika företag och organisationer. Du kan verkligen tala om en sektor där IT används för att främja utvecklingen för alla dessa företag. Den som går en sådan utbildning kommer även att använda sig av IT under utbildningen vilket gör att det även där blir ett verktyg för utbildning. Om du tänker på det så används i stort sett IT i någon form i alla sammanhang där det sker en utveckling