Latest

Effektiv marknadsföring av IT

Egentligen kanske inte längre informationsteknologi är något som behöver marknadsföras. Här handlar det om ett stort område som ingår i alla människor dagliga liv. Det blir helt naturligt